עמוד 1 מתוך 1

ועדת מצפון : נהלי ועדת המצפון הצבאית

פורסם: 14 אוקטובר 2015 18:00
על ידי Sunshine
להלן מצורף לינק למסמך רשמי מטעם ראש מדור פניות הציבור בצה"ל (עו"ד במקצועו) : http://livuy.newprofile.org/files/co_directives.pdf
הכללים המפורטים שם הם למלש"ב ולחייל בשירות, אך ניתן להניח כי האמור נכון גם כן לאנשי מילואים וקבע.

אפשר לסכם את הדברים כך:
1. יש לנסח מכתב בקשה לעמוד בפני ועדה צבאית. המכתב צריך להכיל את הטעמים בגינם את מבקשת לעמוד בפני הועדה וקבל פטור משירות צבאי. עדיף בפירוט ולא כבדרך אגב.
בנוסף, יש להציג את הפאן האישי ואיך הגעת לנקודה הזאת בה את מבקשת להיפגש עם הועדה.

2. לא חובה, אך רצוי לדאוג לכך שיהיו שני עדים מטעמכם. העדים נכנסים בנפרד ונשאלים מספר שאלות עליכם. רצוי כמובן לתאם איתם לפני כן.

3. ועדת המצפון תדחה על הסף כל בקשה שכוללת התייחסות פרטנית למקרה כלשהו (לדוגמא, בקשה לשחרור משום אי הסכמה עם הכיבוש הישראלי בשטחים) ותעביר רק בקשות שבנויות סביב עקרון אוניבסרלי (למשל, הימנעות טוטאלית מאלימות).

===============

ניתן לפנות לתנועת "פרופיל חדש" לעזרה וליווי נוספים.
פרטים לגבי פנייה אלינו מופיעים בחתימה.